JVG's

Leeftijd: 6e leerjaar, 1e & 2e middelbaar

De JVG’s proeven voor het eerst écht van verantwoordelijkheid en inspraak door te werken in patrouilles waarbij ouderen de jongere takgenoten helpen groeien.

Elke JVG gaat op zoek naar zijn/haar plaats binnen de groep. In deze tak maken ze kennis met scoutstechnieken: ze leren sjorren, roeien, vuur maken en nog zoveel meer. Ze leren ook zorgzaam om te gaan met materiaal. Pure fun en vrijheid zijn belangrijk, net als nieuwe dingen bijleren. Ze krijgen de kans zich zorgeloos uit te leven, zichzelf te ontplooien en hun persoonlijke talenten te ontwikkelen. JVG’s ontdekken de wereld en vinden bij de scouts een boeiende, hedendaagse en creatieve kijk, die hen helpt om op te groeien tot open, kritische en bewuste jongeren.

Programma